Hällristning (L2003:7958)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Romfartuna 200:1

Geografisk plats: Romfartuna socken, Västmanland

1) Älvkvarnsförekomst, 1.5x0.25 m (N-S), bestående av 5älvkvarnar. Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna påovansidan av framstickande berghäll i V-sluttning. Ca 40 m NNÖ omnr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 älvkvarn, någotoval, 5x3.5 cm (Ö-V). Något vittrad. Belägen på N-sluttandeberghälls övre SÖ hörn. Ca 30 m NÖ om nr 2 är: 3)Älvkvarnsförekomst, 5.1x1.9 m (N-S), bestående av 14 älvkvarnar.Dessa, varav 4 är något ovala, är 4-8 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på kraftigt rundvälvd berghälls V- och NV-sluttande del.Ca 15 m NÖ om nr 3 är: 4) Älvkvarnsförekomst, 2.45x1.2 m (N-S),bestående av 11 älvkvarnar. Dessa är 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj.Belägna på berghällens N-V rundvälvda del. 1.7 m SSÖ om nr 4 är:5) Älvkvarnsförekomst, 1.6x0.4 m, bestående av 4 älvkvarnar.Dessa är 3-4 cm diam och 0.5 cm dj. Belägna på berghällensN-NÖ-sluttande jämna SÖ del.

Terräng: Berghäll i flack höjdplatå. Hagmark.

Orientering: Under kraftledning, 25 m ÖSÖ om åkerkant.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS