Flottningsanläggning (L2020:11205)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Ramsberg socken, Västmanland

Stenkista som i SÖ avslutas som ledarm, sammanlagd längd 70 m (bågform NV-SÖ) belägen i åkrök. Stenkistan, belägen i strandkanten, 2 m br, 0,6-0,8 m h med längsmedgående stockar. Avslutas som 20 m l ledarm (Ö-V) diaginalt i ån, för att hålla timret flytandes inom djupare åström.

Terräng: Åkrök med brant sluttning i V.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS