Stridsvärn (L2021:8925)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: REGION NORRBOTTEN

Geografisk plats: Nederkalix socken, Norrbotten

Skyttevärn, bågformat, 5 m l (NNV-SSÖ), 0,5 m br och 0,6 m h, av 0,3-0,6 m st stenar.

Terräng: Ö-sluttande, blockig moränmark. Skogsmark, tallskog.

Orientering: 35 m V om skogsbilväg (N-S)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS