Glasindustri (L1954:2261)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Lenhovda 302:1

Alternativnamn: Kylleskruvs glasbruk

Geografisk plats: Lenhovda socken, Småland

Glasbrukslämning, ca 165 x 80-120 m (N-S), bestående av 1 hyttruin och 1 husgrund. Hyttruinen är 30 x 18 m och inom syllstensraden finns rester efter en långugn, 9 x 4,5 m (NNÖ-SSV) och 1,2 m h, kallmurad av gråsten. Husgrunden är 14 x 7 m (NNÖ-SSV) och är rest efter ett bostadshus. I rotvältor hittades trasiga pressglastallrikar och glasbitar. Anlagt år 1879 av Nils Gustav Torstensson med söner. Tillverkade ölflaskor. Brann 1887.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS