Hamnanläggning (L1978:8431)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Listerby 359

Geografisk plats: Listerby socken, Blekinge

Stenlasta, kallad Smedbryggan, bestående av en ca 27 m l, 3-6 m br stenbrygga, uppförd av skrotsten. Vid landfästet i NV är bryggans,intill 0,8 m h kallmurade sidor av huggen sten bevarade längs en l0 m l sträcka. Urmed bryggans sydöstra hälft har kantskoningen rasat ut.

Terräng: Strandplan.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS