Fornlämningsliknande lämning (L2004:8289)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Irsta 119:4

Geografisk plats: Irsta socken, Västmanland

1) Skärvstenshög, rund, 7 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.2-0.5 m st. Under ytligt torvlager finnsskärvsten och mörkfärgad jord. 36 m NNÖ om nr 1 är: 2)Skärvstenshög, 7 m diam och 0.6 m h. I ytan enstaka stenar,0.1-0.2 m st. I mitten är en rund grop, 1 m diam och 0.3 m dj.Skadad i ÖNÖ genom väg. Sten är pålagd högen. I skärningskanter igropen finns talrika skärvstenar och mörk jord. 8 m Ö om nr 1, påandra sidan körväg (N-S), är: 3) Skärvstenshög, närmast rund, 5 mdiam och 0.2 m h. I V kanten ett block, 1.2 m st. Undertorvlagret finns enstaka skärvstenar. 4 m NNÖ om nr 1 är: 4)Fornlämningsliknande lämning, se inventeringshandlingarna.

Terräng: Moränplatå. Igenväxande hagmark.

Orientering: 14 m Ö om åkerhörn och 5 m V om körväg (N-S).

Antikvarisk kommentar: Omedelbart V om nr 2 är några konturlösa stensamlingar som kanutgöra rester av en eller flera fornlämningar.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS