Hällristning (L1989:6881)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Södra Rörum 59:1

Geografisk plats: Södra Rörum socken, Skåne

Skålgropsförekomst i block, ca 2x3 m (N-S) och 1.5 m h, beståendeav 7 skålgropar, 6-8 cm i diam och 1-3 cm dj. Skålgroparnaligger spridda på blockets flata ovansida.

Terräng: Avsats i SÖ-sluttning. Skogsmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS