Fornlämningsliknande lämning (L2016:2796)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Häverö 242:1

Geografisk plats: Häverö socken, Uppland

Stensamling, 2 m diam, bestående av 0,2-0,5 m st stenar,befintliga nedanför en ett par meter högre (NÖ) liggandebergklack. Möjligen har ett röse legat på denna klack, där ettpar stenar kvarligger.

Terräng: Sluttning mot SV av berg. Skogsmark, barrskog

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS