Offerkast (L1957:9998)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Söderåkra 157:1

Geografisk plats: Söderåkra socken, Småland

1) Uppgift om offerkast av ris. Enligt uppgift av bl a Bellader1933 skall ett riskast, ovalt, 5x2 m finnas 1 km V om vägenSöderåkr a-Påryd, omedelbart intill N om en markväg, som fordomvarit genomfartsväg till Strömby. Inga nu synliga rester avriskasten ännu omkr 1920. (tradition anförd).

Tradition: "Om detta riskast är berättelsen, att under fordomkrigstider,tvänne jutar i medfölje med fem andra, hvilka skullegå till en gård som heter Mjuhult, som en cepitaia bebodde, föratt detsamma uppbränna, hörstädes av en bonde blifvit iKarlshult ihjälskutne. De återblefna togo flyckten, men utanvidare fruktan, fullbordade uppsåtet."

Terräng: Moränmark. Skogsmark, NÖ kanten av kalhygge.

Antikvarisk kommentar: Platsen visad av B Johansson, Karlshult.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS