Hällristning (L1961:1643)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Strö 7:3

Geografisk plats: Strö socken, Västergötland

1) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,1 m h. Övertorvad. Antydantill kantkedja i N, 0,1 m h, av 0,2-0,3 m l stenar. 4 m 75cg omnr 1 är 2) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvadmed i ytan enstaka stenar, 0,1-0,3 m st. Överlagd med fem storastenar. I det som gravfält bedömda området kan vid godabesiktningsförhållanden endast ovanstående ses.4) Övriga evgravar har ej synlig begränsning ovan jord. 7 m 122cg om nr 2 är3) Älvkvarn? 7 cm diam och 2 cm dj, i fast häll, - Osäker.

Terräng: Avsats åt SV på moränrygg med berg (NNÖ-SSV). Skogsmark.

Orientering: 15 m NNÖ om stenmur (ägogräns?) och 22 m SSV om ägogräns.

Antikvarisk kommentar: RAÄ 7:4 tillagt i samband med digitalisering 2001-06-29. HZ/LB

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS