Stridsvärn (L2016:631)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Huddinge 396:1

Geografisk plats: Huddinge socken, Södermanland

Bunker av betong, U-formad ca 18x17 m (Ö-V), bestående av en ca 40 m l, 3,5 m br och 2-3 m h halvcylindrisk "tub" /m "infanterikorv". På innersidorna tre stängda ståldörrar. Spår av igensatta skottgluggar. På innergården ett kvadratiskt fundament, 1,25 m stort och 0,1 m h med cetralt hål.

Terräng: Moränavsats mellan bergsstup och insjöstrand.

Orientering: NV änden är 6 m S om stig, NÖ dito är 8 m S om dito.

Antikvarisk kommentar: Utgår. Saknar kartmarkering. Har ej markerats på digitala kartanvid kvalitetsäkring inför FMIS 2003-11-14/GBG JC

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS