Hällristning (L1970:4543)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Askum 435:1

Geografisk plats: Askum socken, Bohuslän

Hällristning, 1x0.7 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 människofigur, 3ringfigurer, 1 obestämbar figur, 2 uthuggna ytor, 3 fragment och1 älvkvarn.Människofiguren är 30 cm l med helt uthuggen kropp och storahänder.Ringfigurerna är ovala, 12-16 cm l och 10 cm br. En har mittpunktoch 2 har utskott.Den obestämbara figuren är 45x24 cm.De uthuggna ytorna är 6-12 cm l och 2-5 cm br.Fragmenten är 16-24 cm l.Älvkvarnarna är 4 cm diam och 0.5 cm dj.Ristningen belägen på N-sluttande häll.

Terräng: Åkermark.

Orientering: 4 m NNV om stengärdesgård och 10 m SSV om åkerkant.

Antikvarisk kommentar: Fyra figurer tillagda efter specialinventering 1997.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS