Hällristning (L1967:6758)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tossene 121:1

Geografisk plats: Tossene socken, Bohuslän

Skålgropsförekomst, 0,7x0,1 m (NNÖ-SSV) bestående av 3 skålgropar, 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan häll.

Äldre beskrivning:

Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Referenser för uppgifter som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande."

Terräng: Jordtäckt berghäll. Tomtmark.

Orientering: 2,5 m SÖ om NÖ hörn av boningshus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS