Glasindustri (L1957:6016)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Madesjö 192:1

Geografisk plats: Madesjö socken, Småland

1) Glasbruk, nedlagt bestående av en hytta i korrigerad plåt medfönster i två våningar, 1 fabriksskorsten i tegel, 1maskinbyggnad i form av ett renoverat stenhus med plåttak och 1magasinsbyggnad i stående locklist med plåttak.

Terräng: Plan moränmark, fabrikstomt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS