Hällristning (L1962:576)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Flo 65:1

Geografisk plats: Flo socken, Västergötland

Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 1 cmdj. Ligger i NV sluttning mot åker. Hällen är belamrad med jordvarför förekomsten av flera gropar ej kan uteslutas.

Terräng: Berg i dagen, låg bergrygg. Åkerimpediment.

Orientering: 10 m NV om mindre väg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS