Område med fossil åkermark (L1971:8583)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nässjö 520

Geografisk plats: Nässjö socken, Småland

Område med fossil åker ca 660x50-300 m (NNV-SSO) bestående av minst 15 fossila åkerytor och 350 röjningsrösen. De fossila åkerytorna är oregelbundna/terränganpassade från ca 10x5 m st till 50x20 m st. Centralt i området samt i SV är åkerlyckor markerade på laga skifteskartan från 1862. Röjningsrösena är av blandad karaktär 2-8 m i diam och 0,3-1,8 m h, vanligen 3-5 m i diam och 0,3-0,5 m h. De större röjningsrösena grupperas i anslutning till åkerlyckorna från 1862. Vid den centrala åkerlyckan är röjningsrösena kallmurade intill 1,8 m h. Området benämns Torpängen på Laga skifteskartan.

Terräng: Kuperad skogsmark i Ö-sluttning.

Orientering: På ömse sidor om skogsväg/höglandsleden, N om väg samt V om järnväg.

Antikvarisk kommentar: Ingen bebyggelse och endast mindre åkerlyckor markerad i det historiska kartmaterialet gör området svårbedömt, Storleken på området gör att det kan vara en äldre enhet, därav bevakningsobjekt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS