Hamnanläggning (L1961:7466)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Söne 73:1

Alternativnamn: Lastevägen

Geografisk plats: Söne socken, Västergötland

Lastageplats för spannmål. I strandkanten återfinns rester eftertvå bryggfundament (stenkistor) 20-40 m l och 3-4 m br (NÖ-SV).Muddrad ränna emellan. Utnyttjas idag som fritidsbåthamn. Enluppgift var platsen utskeppningshamn för Skalunda borna. 2)Vägen dit kallas ännu för "Last evägen"

Terräng: Strandkant. Vassbeväxt.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS