Offerkast (L1936:7636)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Haverö 8:1

Geografisk plats: Haverö socken, Medelpad

Offerkast, i form av ett röse, närmast kvadratiskt, 3x3 m (NV-SÖ)och 0,2 m h. Stenarna är 0,2-0,5 m st. I mitten av NV delen är ensten, 0,5x0,4 m st. Omplockad yta.

Terräng: Stenig moränmark. Skogsmark (tallskog).

Orientering: 10 m 23 gon om traktorväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS