Stridsvärn (L1936:316)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 1184

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Skyttevärn, ca 9 m diam, bestående av en grop, 3,5x3 m (NV-SÖ), nämast rektangulär, omgiven av en vall, ca 2-4 m br och 0,3-0,4 m h. I NÖ är en öppning med en gång ner i gropen, ca 4 m l, 0,6-0,8 m br och 0,3-0,5 m dj.

Terräng: Flack sandmark. Skogsmark, tallskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS