Flottningsanläggning (L1948:7002)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Skog 463

Geografisk plats: Skog socken, Hälsingland

Ledarm och rensad åfåra. En sträcka om ca 20 m (NNV-SSÖ) har stenrensats och stenen lagts upp i en ledarm mot utlopp i åbreddning.

Terräng: Svagt SÖ-sluttande blockig moränmark, skogsmark (barrskog)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS