Fångstgrop (L2020:8046)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Västerbottens Museum Aktiebolag

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Fångstgrop oval 3,5 x 3 m (N-S) och 0,9 m djup omgiven av vall 2,5 - 3,5 m bred och 0,1 - 0,2 m hög.

Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark, tallskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS