Fångstgrop (L1937:414)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Stensele 375:1

Geografisk plats: Stensele socken, Lappland

Fångstgrop, oregelbundet rundad, 2-2,5 m i diam och 0,4 m dj. Rektangulärt bottenplan 1,2x0,2 m (Ö-V), något störd av gammal rotvälta. Vall kring kanten, 2 m br och 0,1 m h utom i Ö där den är lägre. Omgiven av fem högstubbar. (Raä dnr: 3.4.2-2241-2015)
Äldre beskrivning, se skannat dokument.

Terräng: Litet sadelläge på liten moränrygg (Ö-V). Skogsmark (tallskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS