Hällristning (L1955:1705)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Böda 297

Geografisk plats: Böda socken, Öland

Älvkvarnsförekomst, 1.1x0.7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av minst 85 älvkvarnar. Dessa är 2.5-6.5 cm diam och 0.5-1.5 cm dj. Huggna i den flata ovansidan av en kalkstenshäll, 1.2x0.7 m (ÖSÖ-VNV) och 0.15 m tj. Hällen är placerad som täckhäll över ett dike, d.v.s. läget är sekundärt.

Terräng: Flack moränmark. Vägbana (gräsbeväxt brukningsväg).

Orientering: Mitt i brukningsväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS