Hällristning (L1958:1971)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gamleby 89:2

Geografisk plats: Gamleby socken, Småland

Hällristning, 0,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 6 skålgropar, 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Vittrade. Belägen på krön av NV-sluttande häll. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,5x0,35 m (ÖNÖ-VSV) på högsta, tämligen plana krönet av berghäll, bestående av 6 älvkvarnar, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 m dj. De liksom hällen i övrigt är vittrade i ytan.

Terräng: Krönet av liten bergklack i höglänt moränområde, impediment och lövskogsrest bland åkrar. - - 2012: Hagmark.

Orientering: 18 m SÖ om åkerkant. 3,25 m NNV om Raä nr 89:1.

Antikvarisk kommentar: Nr 89:2 nyfynd. Granskat i snö!

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS