Hällristning (L1975:2887)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Näs 5:1

Geografisk plats: Näs socken, Gotland

1) Svärdslipningssten, granit, 1,2x0,8 m och 0,2 m h. På stenen är 3 sliprännor, 0,65-0,7 m l, 6-7 cm br och 2-3 cm dj. 41 m ÖSÖ om nr 1 och 5 m V 35cg N om sockengräns är: 2) Sten med slipyta, gra nit(?), 0,7x0,55 m och 0,2 m h. Slipytan är 0,2x0,2 m. 41 m ÖSÖ om nr 1 och 5 m V 35cg N om sockengräns är:

Terräng: Flack grusmark. Skogsmark (gles tallskog).

Orientering: 7 m V 5cg N om bäck.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS