Glasindustri (L1941:3453)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vallby 162:1

Geografisk plats: Vallby socken, Uppland

Glasbrukslämning, ca 260x90-140 m (N-S), enligt kartmarkering i anmälan, "Johan II:s" glasbruk, 1587-ca 1638. Glasbruket är markerat på en karta från 1686 (LM LsA, B 12). Inom en yta av ca 1-2 ha har ett stort antal lösfynd påträffats vid plöjning och trädgårdsarbete. En mindre forskningsundersökning utfördes 1971-1972 av Västerås museum utan att verkstadsplatsen återfanns. Ej rapporterat material, Enköpings museum. (Dnr: 326-2430-2002)
Dnr 327-2488-2003: Under 2002 utförde Stockholms universitet en arkeologisk forskningsundersökning av glasbrukslämningen. 5 schakt grävdes NV-, N-, Ö- och S- om Bryggholmens herrgård. Det framkom ett kulturlager vilkens äldsta fas föreslås vara från 1587. Ett säkert daterat fyndmaterial saknades. Ett verkstadsgolv i en glashytta framkom i 3 av schakten. En stor mängd rester av glastillverkning påträffades.

Terräng: Svagt kuperad gårdsmark kring befintlig byggnation.

Orientering: Kring mangårdsbyggnad och flygel på Bryggholmens herrgård.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS