Område med fossil åkermark (L1967:1851)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Torsby 134:1

Geografisk plats: Torsby socken, Bohuslän

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Antikvarisk kommentar: Maskinell korrigering av antikvarisk bedömning vid kvalitetshöjande åtgärd.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS