Fornlämningsliknande lämning (L1997:4564)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gällinge 28:1

Geografisk plats: Gällinge socken, Halland

Stensättningsliknande lämning, 4-5 m diam och 0.3 m h. Endast ettfåtal under torven synliga stenar, 0.3-0.5 m st, i Ö kanten ochNV. I NV finns även en rest sten.Har använts som gränsröse.

Terräng: Liten avsats i S-sluttning av bergrygg (NNV-SSÖ). Skogsmark(gräns mellan granplantering och tallskog).

Orientering: I ägogräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS