Glasindustri (L1991:3986)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Perstorp 43:1

Alternativnamn: Skånska glasbruket

Geografisk plats: Perstorp socken, Skåne

Glasbrukslämning, delvis undersökt, 70x40-70 m (ÖNÖ-VSV) medtalrikt med glasspill i marklagret. Området är delundersökt 1961av Kristianstads museum och Skånes hembygdsförbund då 800 m²undersöktes.

Terräng: Lätt kuperad moränmark. Hag- och skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: 10 m ÖSÖ om RAÄ-nr 43 är RAÄ-nr 11 Perstorps sn (minnessten).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS