Smidesområde (L1991:5333)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Örkelljunga 6:1

Geografisk plats: Örkelljunga socken, Skåne

Järnframställningsplats, enligt inventeringen 1970 bestående av 1 slaggförekomst, ca 25 x 5 m (N-S). I områdets S del påträffades enstaka slaggbitar, små, brunsvarta och blåsiga. Ca 20 m längre åt N fanns enstaka större slaggstycken, tunga, svarta och blåsiga. Vid revideringen 1995 var åkern i vall. Inga spår av slagg kunde påträffas. - -

Terräng: Åkermark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS