Hamnanläggning (L2017:8705)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Järfälla 27:2

Geografisk plats: Järfälla socken, Uppland

1) Inom ett område av ca 70x70 m har vid förstagångsinv. reg.lämningar efter byggnader, varibland ett gammalt tegelbruk? 2)1979 kunde tydligt ses minst tre terrasser, varav denstörsta i överdelen av höjden, ca 37x10 m l (N 15cg Ö-S 15cgV) och 0,5-1,5 m h (högst i N) samt med kallmurad kant i N och Vav 0,2-0,6 m st block. Nedanför och V om denna är två mindreterrasser, varav den Ö (=mellersta) även har stenskodd kant inedsidan. Avplanade, grusblandade ytor.Nere vid bastant brygga avbetong syns i S kanten tegelskärvor i mycket måttlig omfattning.Terrasserna indikerar sannolikt större, för tegelbruklämpligabyggnader. Dock syns inga högar av tegelskrot, endast det vidbryggan(3). 3) Ångbåtsbryggan, ca 15x3-5 m br (Ö-V), av betongoch i kanterna stenskoning. T

Terräng: Moränhöjd intill och ÖSÖ om farled. Skogsmark

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS