Hällristning (L1942:3571)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Långtora 137:1

Geografisk plats: Långtora socken, Uppland

Älvkvarnsförekomst, i ovansidan och på högsta delen av hällrygg(NNV-SSÖ). Ytan är 0,1-0,3 m st (NNV-SSÖ). Förekomsten består av2 älvkvarnar 4-5 cm diam och 1 cm dj.

Terräng: Svagt SÖ-sluttande moränmark med berg i dagen. Vägkant.

Orientering: 4 m SV om körväg (NV-SÖ) och 15 m NV om åkerhörn.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS