Offerkast (L1981:1716)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Fellingsbro 274:2

Geografisk plats: Fellingsbro socken, Närke

1) Borttaget offerkast, enl. 1956 års inv. 3 m diam och 1.25 m h,bestående av kvistar och mindre stenar i botten.1 m V om 1är2) Borttaget offerkast, enl. 1956 års inv. 4 m diam och 0.6 m h,bestående av jord och 0.1 m st småstenar.Inga spår av varken nr 1 eller 2 1982.

Tradition: Tradition från 1956: Nr 2 är det ursprungliga offerkastet. Nr 1tillkom omkring 1935, när nr 2 skadades genomväganläggningsarbeten. Enl. sägnen skall en dalkulla ha mördatspå platsen. Gamla ortsbor kastar än idag (1956) gärna en kvist,när de paaserar stället. Uppgifterna lämnade 1956 av GustavAndersson i Frötuna.Enligt uppteckning i Örebro läns bildn. förb. folkminnesarkivlöpte två ynglingar Kägel och Kropp i kapp och stupade. Enl.annan uppteckning i samma arkiv omtalas Runestycksslätta påKäglan (offerhögar)..1982-06-03 K-G Måhl.

Terräng: Krön av moränbergrygg (Ö-V). Skogsmark (barrskog).

Orientering: I skarp kurva mot NV av landsväg och i SÖ kanten av densamma.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS