Fångstgrop (L1998:6333)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Särna 385

Geografisk plats: Särna socken, Dalarna

Fångstgrop oval, 2,5 x 2 m (NV-SÖ) och 1 m dj. Runt bottenplan, 0,5 m diam. Omgiven av en vall 1-2 m br och 0,2-0,4 m h. Fångstgropen är något igenrasad och ligger på krön av smal åsrygg.

Terräng: ÖNÖ-sluttande moränmark med inslag av smala åsryggar. Skogsmark (gles tallhed).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS