Stenugn (L1999:6024)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Siljansnäs 188

Geografisk plats: Siljansnäs socken, Dalarna

Stenugn, 3,2x2 m (VNV-ÖSÖ) och 1 m h. Välvd form, kallmurad av 0,1-0,3 m st kantiga stenar med ett större stenblock i ÖSÖ. Öppning åt VNV, 0,6x0,6 m, med en överliggare av sten 1x0,3x0,2 m. Vid provstick framkom ett 3 cm tj sotlager.

Terräng: SV-sluttande blockmoränhöjd. Skogsmark.

Orientering: 10 m S om äldre rågång. Ca 140 m Ö om bäck.

Antikvarisk kommentar: Besiktigad 2003-05-07. Enligt uppgift i hembygdsblad är ugnen en lusugn för skogsarbetare.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.