Hamnanläggning (L2013:5335)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Värmdö 337

Geografisk plats: Värmdö socken, Uppland

Två stenkistor/stockkistor. Den yttre är dendrokronologiskt daterad till 1560-1670 e.Kr. I området väster om stenkistorna påträffades pålar och en del löst liggande timmer. (RAÄ dnr 3.4.2-4197-2011)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS