Fornlämningsliknande lämning (L1992:1565)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nederluleå 998:1

Geografisk plats: Nederluleå socken, Norrbotten

Röseliknande lämning, närmast rund, 5-6 m diam, 0.8 m h, av 0.2-0.5 m st stenar. I ÖSÖ är ett block, 1.7x1.5 m st (N-S) och 0.8 m h. I rösets mitt är en grop, närmast kvadratisk, 0.8x0.8 m st (NNÖ-SSV) och 0.8 m dj. Av gropens regelbundna form att döma kan dennamöjligen utgöra en konstruktion. Lämningen har ett öppet och fintutsiktläge.

Terräng: SV sluttning av moränmark med inslag av klapper.

Antikvarisk kommentar: Inpr ej.Överförd från RAÄ-nr 387 i Råneå sn vid digitalisering 2005-05-30/ GBG JC

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS