Stridsvärn (L1978:1348)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Listerby 181

Geografisk plats: Listerby socken, Blekinge

Bunker, 12x10 m och 2,5 m h, kulsprutevärn.

Bunkern är anlagd 1941.

Terräng: Strandplan. Sandmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS