Hällristning (L1955:6457)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hjorted 821

Geografisk plats: Hjorted socken, Småland

Hällristningar, 7x2 m (NV-SÖ) bestående av 2 förekomster:
Hällristning, 2x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer, 3 fotsulor och 66 skålgropar. De 2 obestämbara linjerna består av en linje och den andra av 2 parallella linjer 5-15 cm l. Fotsulorna är 15-30 cm l. 2 parallella fotsulor med ristad kontur, 1 är helhuggen. Skålgroparna är 2-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. Skålgropsförekomst i häll 0,05-0,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar 3 cm diam och 0,5 dj. (RAÄ-2018-1731)

Terräng: Krön och SV-sida av bergrygg i igenväxande hagmark.

Antikvarisk kommentar: Hällristning 1 är belägen direkt i anslutning till NV sidan av stensättning RAÄ Hjorted 289:1 och hällristning 2 direkt SÖ om stensättningen. Det är sannolikt att det finns ristningar under stensättningen. (RAÄ-2018-1731)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS