Hamnanläggning (L1934:1594)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Sundsvall 152

Geografisk plats: Sundsvall socken, Medelpad

Strandskoning
Strax väster om fartygslämningen (RAÄ 117) och norr om pålkoncentrationen (RAÄ 151) finns i strandkanten ett område med en strandskoning. Denna består av ett stort antal eroderade pålar. Två prover, gran och furu, togs för datering. Granprovet gav dateringen 1730/31 (fällt i mellersta Norrland) och furuprovet 1899/1900 (fällt i södra Norrland).

Orientering: Norra sidan av Sundsvallsfjärden.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS