Järnåldersdös (L1998:7777)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Breared 83:1

Geografisk plats: Breared socken, Halland

1) Järnåldersdös, rektangulär, 1.4x1.1 m st och0.7 m h. Består av 3 sidohällar och 1 takhäll.Öppningen är åt S. Sidohällarna är 0.3-0.4 m h,0.7-1.1 m br och 0.2-0.3 m tj. Takhällen är 1.4 ml, 1.1 m br och 0.25 m tj.20 m V om nr 1 är:2) Rest sten?, 0.2 m h, 1 m br och 0.4 m tj.13 m SV om nr 2 är:3) Rest sten?, 0.3 m h, 1.2 m br och 0.4 m tj.23 m NV om nr 2 är:4) Stensättning, 10 m diam och 0.5 m h. Övertorvad(möjligen sekundärt). Något kantskadad.29 m SV om nr 4 är:5) Rest sten, 0.6 m h, 0.8 m br och 0.2 m tj.3 m V om nr 5 är:6) Rest sten, 0.6 m h, 0.4 m br och 0.2 m tj.13 m SV om nr 5 är:7) Hög, 13 m diam och 1 m h. S delen skadad vidgrävning så att 0.1-0.6 m st stenar är synliga.

Terräng: Flack moränås (NV-SÖ). Hagmark.

Orientering: Nr 1 ligger 1 m (NV) om landsväg (NÖ-SV). Nr 4ligger 4 m ÖSÖ om ägogräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS