Fångstgrop (L2000:4366)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Malung 174:1

Geografisk plats: Malung socken, Dalarna

Fångstgrop, 2.5 m diam och 0.8 m dj. Sönderbyggt för jaktpass.Vall kring kanten, 1.5-2 m br och 0.1 m h.Ca fem stubbar.

Terräng: Sänka i moränås. Skogsmark (tallskogshygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS