Övrigt (L2017:201)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Danderyd 12:1

Geografisk plats: Danderyd socken, Uppland

Ek. "Bergelius ek, Kevinge, Danderyds sn. Har uppkallats efterJ.J. Bergelius (? 1848) som ofta vistades på svärfaderns gård,Kevinge. Omkrets 368 cm" (Stockholmstraktens natur ochkulturminnen.)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS