Fångstgrop (L2021:7266)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Fångstgrop, närmast rektangulär, 2,5x1,5 m (Ö-V) och 1 m dj. Rektangulärt bottenplan, 0,9x0,2 m (Ö-V). Mot N sidan ligger en inrasad sten, 0,5x0,2 m st. Omgiven av en otydlig vall, ca 1-2 m br och intill 0,5 m h, med flera övermossade stubbar.

Terräng: Flackare moränförhöjning, angränsande mot myr. Skogsmark, granskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS