Dike/ränna (L2005:7875)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kristinehamn 249

Geografisk plats: Kristinehamn socken, Värmland

Vattenränna, ca 130 m l (VNV-ÖSÖ), 2,5 m br och intill 1,5-2 m dj. Kallmurade kanter av 0,5x0,3 m st slaggstenar och huggna stenar. Längs kanalens sträckning finns två mindre stenvalvsbroar 2,5m br. 2m l. av slaggsten. Avståndet mellan broarna är 30 m.
Enligt uppgiftslämnaren har kanalen lett fram till Haga kvarn.
Haga kvarn kan identifieras på häradsekonomiska kartan 1883-95, men inte på ekonomiska kartan 1962.

Terräng: Plan moränmark. Hagmark, blandskog.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.