Offerkast (L1979:5318)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Hjortsberga 73:1

Alternativnamn: Pinnagraven

Geografisk plats: Hjortsberga socken, Blekinge

Offerkast, ca 3 m diam, intill 1 m h. Bottenskiktet utgörs av 0,1 - 0,3 m st stenar, över vilka är ett bål av ris och grenar.
Offerkastet är beläget omedelbart Ö om skogsbilväg. Ett jakttorn är rest intill offerkastet.

Tradition: Enligt traditionen utmärker offerkastet platsen där en kurir ska ha mördats.

Terräng: Berghäll. Skogsmark.

Orientering: Omedelbart Ö om skogsbilväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS