Fångstgrop (L1962:4235)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Götlunda 18:1

Geografisk plats: Götlunda socken, Västergötland

Fångstgrop, 5 x 4 m. (15-215 gon) och 1,1 m.dj. Runt kanten är envall, 1,5 - 2 m.br. och 0,1 - 0,2 m.h. Beväxt med 2 enbuskar, 1björk och 1 rönn. Gropen är till stor del fylld med avskräde.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark.

Orientering: 17 m. 30 gon och 23 m. 110 gon om åkerkanter.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS