Fångstgrop (L1934:3264)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Junsele 313

Geografisk plats: Junsele socken, Ångermanland

Fångstgrop, totalt 11 m i diam. Gropen är 3 m i diam och 0,6 m dj. Rektangulärt bottenplan, 2x1 m (NNV-SSÖ), otydligt omgrävt. Vall kring kanten, 2-4 m br och 0,1-0,4 m h.

Terräng: S delen av S-sluttande sandig moränmark mot myr. Skogsmark (tall).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS