Övrigt (L1989:9691)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Billinge 33:1

Geografisk plats: Billinge socken, Skåne

Stenbrott, 60x50 m (NÖ-SV), bestående av några schakt- och varphögar, 10-30x3-5 m st och 1,5-2 m dj.

Terräng: Låg blockrik avsats av moränrygg (NÖ-SV), V om ålopp (NÖ-SV). Skogsmark (lövskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS