Flottningsanläggning (L2021:4530)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Värmland

Geografisk plats: Färnebo socken, Värmland

Stötbotten, 10 m l (ÖNÖ-VSV), 1,3 m br av nio parallella stockar på botten av vattendraget, 0,1-0,25 m tj. Stenrens på ömse sidor av vattendraget. Sannolikt har en fler stötbottnar funnits i området.

Terräng: I vattendraget.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS